Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.

Zmluvy 2013

Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Zobrazení
1 Dodatok číslo 1 k zmluve o predaji časti podniku 1725
2 Zmluva o nájme nebytových priestorov 1627
3 Zmluva o predaji časti podniku 1587
4 Výmena okien na BD J.Janošku2120 1720
5 Zmluva s LMT, a.s. 1679
6 Zmluva o dielo - Komenského 1982 1,2 1734
7 Zmluva o dielo - Komenského 1982 3,4 1626
8 Zmluva o odpredaji hmotného majetku - Centrum právnej pomoci 1673
9 Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 13.12.2012 - dodávka zemného plynu pre odberné miesto č. 4100033994 (FC34 Palúdzka) na základe verejného obstarávania, Slovenský plynárenský priemysel a.s. 1376
10 Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 13.12.2012 – dodávka zemného plynu pre odberné miesto č. 4100038183 (KD Ondrašová, J.Matušku 14) na základe verejného obstarávania, Slovenský plynárenský pri 1331
11 Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 13.12.2012 – dodávka zemného plynu pre odberné miesto č. 4100038221 (KD Ondrašová, J.Matušku 14) na základe verejného obstarávania, Slovenský plynárenský pri 1280
12 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.145/2013 zo dňa 26.11.2012 – nájom nebytových priestorov v budove školského objektu Pod Hájom 1225 Lipt.Mikuláš, Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš, 119,01 EUR/ročne, doba neu 1314
13 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke č.103/2012 zo dňa 30.01.2012 – zmena Článku III bod č.1 označený ako „Doba platnosti“ Zmluvy, doba neurčitá, Centrum sociálnych služieb ANIMA Lipt.Mikuláš 1361
14 Dodatok č.6 k Zmluve o výpožičke č.1/2002 zo dňa 26.05.2001 - úhrada nákladov za energie (plyn, elektrická energia, dodávka vody a odvedenie a čistenie odpadových vôd) priamo ich dodávateľom, Futbalový klub FC 34 Liptovský Mikuláš – Palúdzka, doba určitá 1352
 
Ste tu: