Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.

Zmluvy 2012

Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Zobrazení
1 Dodatok č.64 k Mandátnej zmluve zo dňa 02.01.2006 - vypustenie z prílohy č.1 súpisu bytového a nebytového fondu - byt č.52 na Nábreží Dr. A. Stodolu 1799, byt č.23 na Stodolovej 1877 a 34 b. j. Palúdzka, blok 1 - P. Straussa 876, Mesto Lipt.Mikuláš 1300
2 Zmluva o dielo č.F1-12372 zo dňa 23.11.2012 – dodávka a montáž plastových okien Pltnícka 4377 (p. Korčeková), Ing. Miroslav Cupra – CUPROJEKT Lipt.Mikuláš, doba určitá do 25.01.2013 1336
3 Dodatok č. 63 k Mandátnej zmluve zo dňa 02.01.2006 – vypustenie z prílohy č. 1 súpisu bytového a nebytového fondu: 1 byt v obytnom dome Stodolova 1882/4, MESTO Lipt.Mikuláš, natrvalo – kúpna zmluva 1310
4 Dodatok č. 62 k Mandátnej zmluve zo dňa 02.01.2006 - vypustenie z prílohy č. 1 súpisu bytového a nebytového fondu – 1 byt v obytnom dome Jilemnického 1251, 2 byty v obytnom dome Nábrežie 4.apríla 1837, Mesto Liptovský Mikuláš, natrvalo – kúpna zmluva 1362
5 Zmluva o dielo č.F2-12266 zo dňa 27.09.2012 – demontáž a montáž plastových okien v byte č.21 Pltnícka 4377/1, Ing. Miroslav CUPRA-CUPROJEKT Lipt.Mikuláš, doba určitá do 31.10.2012 1361
6 Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.280/2012/Práv. zo dňa 04.09.2012 – zmena v článkoch V. a VII., cena s DPH: 1.032,00 EUR/mesiac, STAVOINDUSTRIA Lipt.Mikuláš a.s., doba určitá – do 31.08.2013 1439
7 Zmluva o dielo č. F1-12268 zo dňa 11.09.2012 – výmena okna v byte č.1, Nábrežie 4066/30, Ing. Miroslav Cupra-CUPROJEKT Lipt.Mikuláš, doba určitá do 08.10.2012 1581
8 Zmluva o pôžičke Stvoindustria 1622
9 Nájomná zmluva č. 280/2012/Práv. zo dňa 04.09.2012 – záväzok prenajímateľa a nájomcu v súlade s nájomnou zmluvou, STAVOINDUSTRIA Lipt.Mikuláš a.s., cena s DPH 3.096 EUR, doba určitá do 30.09.2012 1329
10 Zmluva o dielo č. 011/12/RVN-BB zo dňa 13.07.2012 – rozúčtovanie nákladov na vykurovanie ul. 1.mája 1913, ENBRA SLOVAKIA s.r.o. Banská Bystrica, doba neurčitá 1527
11 Zmluva o dielo č. 010/12/RVN-BB zo dňa 13.07.2012 – rozúčtovanie nákladov na vykurovanie J. Janošku 2120, ENBRA SLOVAKIA s.r.o. Banská Bystrica, doba neurčitá 1414
12 Zmluva o dielo na opravu zdvíhacích zariadení – havarijná oprava zdvíhacieho zariadenia v bytovom dome ŤTPO ul. J.Janošku 2120/6, VÝŤAHY v.o.s. Lipt. Mikuláš, doba určitá do 30.07.2012 1324
13 Dodatok č. 61 k Mandátnej zmluve zo dňa 02.01.2006 - vypustenie z prílohy č. 1 súpisu bytového a nebytového fondu – predaj bytu č. 54 v obytnom dome Nábrežie 4.apríla 1861. L. Mikuláš, Mesto Liptovský Mikuláš, natrvalo – kúpna zmluva zo dňa 04.04.2012 1240
14 Dodatok č. 58 k Mandátnej zmluve zo dňa 02.01.2006 – vypustenie z prílohy č. 1 súpisu bytového a nebytového fondu – Futbalové ihrisko (bývalé Považské kasárne), 1 byt v obytnom dome Majeríková 741, doplnenie do prílohy č. 1 – technické zhodnotenie 27 b 1293
15 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a distribúcii elektriny č. 3317549 (P. Štraussa 876/13) zo dňa 18.03.2011 – zmena čl. 2 označený ako „Doba platnosti Zmluvy“, doba určitá do 31.12.2012, Stredoslovenská energetika a.s. Žilina 1274
16 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a distribúcii elektriny č. 3317573 (P. Štraussa 876/11) zo dňa 18.03.2011 – zmena čl. 2 označený ako „Doba platnosti Zmluvy“, doba určitá do 31.12.2012, Stredoslovenská energetika a.s. Žilina 1271
17 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a distribúcii elektriny č. 3317587 (P. Štraussa 876/9) zo dňa 18.03.2011 – zmena čl. 2 označený ako „Doba platnosti Zmluvy“, doba určitá do 31.12.2012, Stredoslovenská energetika a.s. Žilina 1274
18 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a distribúcii elektriny č. 3317551 (P. Štraussa 876/7) zo dňa 18.03.2011 – zmena čl. 2 označený ako „Doba platnosti Zmluvy“, doba určitá do 31.12.2012, Stredoslovenská energetika a.s. Žilina 1337
19 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a distribúcii elektriny č. 3312277 (E. Penkalu 879/13) zo dňa 01.01.2009 – zmena čl. 2 označený ako „Doba platnosti Zmluvy“, doba určitá do 31.12.2012, Stredoslovenská energetika a.s. Žilina 1411
20 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a distribúcii elektriny č. 3312276 (E. Penkalu 879/11) zo dňa 01.01.2009 – zmena čl. 2 označený ako „Doba platnosti Zmluvy“, doba určitá do 31.12.2012, Stredoslovenská energetika a.s. Žilina 1271
 
Stránka 1 z 3
Ste tu: