Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.

Faktúry 2011

Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Zobrazení
201 DF 61100020 - Fa č. 1911034, Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. Lipt. Mikuláš, prečistenie kanalizácie Priemyselná 1, 63,02 eur, 17.01.2011 1140
202 DF 61100019 - Fa č. 11VF0007, DM-Dušan Mozník Lipt. Michal, výroba kuchynskej linky Hlboké – Pavlač 3571, 200 eur, 11.02.2011 1200
203 DF 61100018 - Fa č. 11VF0006, DM-Dušan Mozník Lipt. Michal, deratizačné práce na ul. 1. mája 1913/13, 35,14 eur, 07.02.2011 1230
204 DF 61100017 - Fa č. 11VF0005, DM-Dušan Mozník Lipt. Michal, oprava vstupných dverí na ul. 1.mája 1913/13, 81,34 eur, 04.02.2011 1191
205 DF 61100016 - Fa č. 11VF0004, DM-Dušan Mozník Lipt. Michal, oprava okna Štúrova 1, 63,73 eur, 04.02.2011 1235
206 DF 61100015 - Fa č. 11VF0003,, DM-Dušan Mozník Lipt. Michal, výroba kuchynskej linky, osadenie drezu Hlboké 4358/1, 1.824,05 eur, 04.02.2011 1148
207 DF 61100014 - Fa č. 2011001, R.I.O. – elektro s.r.o. Lipt. Mikuláš, úprava elektromerového rozvádzača v sociálnej ubytovni na Komenského ulici, 251,62 eur, 05.02.2011 1134
208 DF 61100013 - Fa č. 1111000012, Bytový podnik Lipt. Mikuláš a.s., predaj kontajnerov 1.100 l , 1.535,66 eur, 17.02.2011 1179
209 DF 61100012 - Fa č. 1114000031, Bytový podnik Lipt. Mikuláš a.s., opravy na bytoch spravovaných na mandát, 628,68 eur, 16.02.2011 1191
210 DF 61100011 - Fa č. 1114000030, Bytový podnik Lipt. Mikuláš a.s., opravy na bytoch P. Štraussa 762/2 spravovaných na mandát, 593,76 eur, 16.02.2011 1252
211 DF 61100010 - Fa č. 7256986595, Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava, za opakovanú dodávku zemného plynu pre odberné miesto J. Matušku 14, za obdobie 01.02.2011-28.02.2011, 34 eur, 15.02.2011 1077
212 DF 61100009 - Fa č. 7256986596, Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava, za opakovanú dodávku zemného plynu pre odberné miesto J. Matušku 14, za obdobie 01.02.2011-28.02.2011, 184 eur, 25.02.2011 1110
213 DF 61100008 - Fa č. 11VF0002, DM-Dušan Mozník Lipt. Michal, výmena okien na bytovom dome Majeríkova 1215, 1.169, 75 eur, 04.02.2011 1168
214 DF 61100007 - Fa č. 3314564012, Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, dodávka a distribúcia elektriny Hlboké 3334/2 1, preplatok 39,02 eur, 08.02.2011 1183
215 DF 61100006 - Fa č. 3220100646, Stavoindustria Liptovský Mikuláš a.s., dodávka a distribúcia elektriny P. Štraussa 876/7,9,11,13, 8.566,49 eur, 31.01.2011 1191
216 DF 61100004 - Fa č. 19110016, Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. Lipt. Mikuláš, prečistenie kanalizácie Priemyselná 2, 63,02 eur, 28.01.2011 1177
217 DF 61100003 - Fa č. 465050369, Schindler výťahy a eskalátory a.s. Bratislava, odstránenie poruchy výťahu v bytovom dome 1. mája 1913, 1.422,06 eur, 27.01.2011 1224
218 DF 61100002 - Fa č. 7191967080, Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava, za opakovanú dodávku zemného plynu pre odberné miesto J. Matušku 14, za obdobie 01.01.2011-31.01.2011, 184 eur, 17.01.2011 1006
219 DF 61100001 - Fa č. 7191967079, Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava, za opakovanú dodávku zemného plynu pre odberné miesto J. Matušku 14, za obdobie 01.01.2011-31.01.2011, 34 eur, 17.01.2011 1086
 
Stránka 11 z 11
Ste tu: