Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.

Faktúry 2011

Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Zobrazení
21 DF 61100443 – Fa č. 5734173370, Slovak Telecom a.s. Bratislava, telefón vo výťahu ul. 1.mája 1913, 13,90 eur, 16.01.2012 1232
22 DF 61100441 – Fa č. 1114000452, Bytový podnik Lipt. Mikuláš a.s., opravy v bytoch spravovaných na mandát, 430,68 eur, 16.01.2012 1182
23 DF 61100440 – Fa č. 1114000451, Bytový podnik Lipt. Mikuláš a.s., kontrola kotolne E.Penkalu 880, 54 eur, 16.01.2012 1236
24 DF 6100438 – Fa č. 19110897, Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. Lipt. Mikuláš, prečistenie kanalizácie Hlboké 23, 44,77 eur, 16.01.2012 1218
25 DF 61100436 – Fa č. 7232336057, Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava, opakovaná dodávka zemného plynu FC34 Palúdzka, 864 eur, 16.01.2012 1214
26 DF 61100435 – Fa č. 130112488, TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Bratislava, úradná skúška výťahu J.Janošku 2120, 156 eur, 16.01.2012 1261
27 DF 61100456 – Fa č. 3170004574, Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. Lipt. Mikuláš, Eduarda Penkalu 878 - vodné, stočné za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011, 1.504,85 eur, 16.01.2012 1197
28 DF 61100454 – Fa č. 3170004708, Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. Lipt. Mikuláš, 1.mája 1913 - vodné, stočné za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011, 6.449,94 eur, 16.01.2012 1182
29 DF 61100452 – Fa č. 3180001923, Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. Lipt. Mikuláš, Hlboké - vodné za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011, 6.401,71 eur, 16.01.2012 1315
30 DF 61100451 – Fa č. 3180001915, Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. Lipt. Mikuláš, vodné, stočné za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011, 5.688,37 eur, 16.01.2012 1206
31 DF 61100450 – Fa č. 3180001648, Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. Lipt. Mikuláš, vodné, stočné, zrážková voda za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011, 7.850,84 eur, 16.01.2012 1165
32 DF 61100444 – Fa č. 1111001325, Bytový podnik Lipt. Mikuláš a.s., výkon správy za mesiac 12/2011 v zmysle Mandátnej zmluvy, 3.078,52 eur, 12.01.2012 1185
33 DF 61100437 – Fa č. 1114001112, LMT a.s. Lipt. Mikuláš , čiastkové vyúčtovanie nákladov za dodávku UK a TÚV ul. J.Janošku 2120 za obdobie 12/2011, 2.193,43 eur, 04.01.2012 1235
34 DF 61100442 – Fa č. 11800273, ST. NICOLAUS a.s. Lipt. Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za obdobie 12/2011 ul. 1.mája 1913, 3.405,02 eur, 11.01.2012 1280
35 DF 61100432 – Fa č. 20110038, Mestský hokejový klub 32 Lipt. Mikuláš s.r.o., výmena okien Jilemnického 736, 3.120 eur, 20.12.2011 1205
36 DF 61100427 – Fa č. 1114000445, Bytový podnik Lipt. Mikuláš a.s., výmena vodomerov 1.mája 1913 a Štraussa 795, 1.615,93 eur, 20.12.2011 1329
37 DF 61100422 – Fa č. 1114000437, Bytový podnik Lipt. Mikuláš a.s., opravy na bytoch spravovaných na mandát, 1.062,26 eur, 15.12.2011 1279
38 DF 61100424 – Fa č. 11068, Dušan Medla Lipt. Mikuláš, betonáž podlahy Pongrácovská kúria, 1.080 eur, 16.12.2011 1260
39 DF 61100417 – Fa č. 1111001213, Bytový podnik Lipt. Mikuláš a.s., výkon správy mandát za obdobie 11/2011, 3.087,82 eur, 16.12.2011 1279
40 DF 61100405 – Fa č. 11800245, ST. NICOLAUS a.s. Lipt. Mikuláš, dodávka tepla za mesiac 11/2011, 3.217,84 eur, 13.12.2011 1205
 
Stránka 2 z 11
Ste tu: