Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.

Faktúry 2011

Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Zobrazení
181 DF 61100039 - Fa č. 1111000110, Bytový podnik Lipt. Mikuláš a.s., výkon správy za mesiac január 2011 v zmysle Mandátnej zmluvy, 2.768,49 eur, 28.02.2011 1315
182 DF 61100035 - Fa č. 1114000045, Bytový podnik Lipt. Mikuláš a.s., opravy v nájomných bytoch spravovaných na mandát, 492,82 eur, 24.02.2011 1256
183 DF 61100034 - Fa č. 1114000046, Bytový podnik Lipt. Mikuláš a.s., opravy v nájomných bytoch spravovaných na mandát, 366,85 eur, 24.02.2011 1197
184 DF 61100044 - Fa č. 322110028, Stavoindustria Lipt. Mikuláš, a.s., dobropis - spotreba elektrickej energie P. Štraussa 876, preplatok 6.933,62 eur, 15.02.2011 1221
185 DF 61100038 - Fa č. FV2011-013, Dobré OKNO s.r.o. Lipt. Mikuláš, oprava a prerobenie balkónového okna a dverí E. Penkalu 897/13, 456 eur, 24.02.2011 1325
186 DF 61100037 - Fa č. 4019, Verejnoprospešné služby Lipt. Mikuláš, vývoz TKO veľkoobjemovými kontajnermi z objektu Palúčanská 330, 164,31 eur, 22.02.2011 1198
187 DF 61100036 - Fa č. 1810255, Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. Lipt. Mikuláš, výmena a úradné preskúšanie poškodeného vodomeru Vrbická 1011, 34,57 eur, 25.10.2011 1267
188 DF 61100033 - Fa č. 6723067874, Slovak Telecom a.s. Bratislava, poplatky za telefón – výťah ul. 1. mája 1913, 14,21 eur, 18.02.2011 1210
189 DF 61100032 - Fa č. 3204384058, Slovenská energetika a.s. Žilina, dodávka a distribúcia elektriny Cintorínska 187, nedoplatok 0,89 eur, 21.02.2011 1422
190 DF 61100031 - Fa č. 3314571023, Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, dodávka a distribúcia elektriny Hlboké 3334/2 8, preplatok 31,29 eur, 08.02.2011 1202
191 DF 61100030 - Fa č. 19110066, Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. Lipt. Mikuláš, prečistenie kanalizácie Športová 2. 54,22 eur, 18.02.2011 1195
192 DF 61100029 - Fa č. 19110074, Liptovský vodárenská spoločnosť a.s. Lipt. Mikuláš, prečistenie kanalizácie Hlboké – Komunitné centrum, 63,02 eur, 25.02.2011 1187
193 DF 61100028 - Fa č. 11800010,ST. NICOLAUS a.s. Lipt. Mikuláš, dodávka tepla za obdobie 1/2011 ul. 1. mája 1913/13, 3.858,44 eur, 18.02.2011 1179
194 DF 61100027 - Fa č. 385002562, Schindler výťahy a eskalátory a.s. Bratislava, odstránenie poruchy výťahu v bytovom dome na ul. 1. mája 1913, 264,38 eur, 10.02.2011 1202
195 DF 61100026 - Fa č. 2011VF0002, Ivan Zelina DAN-ZEL Lipt. Mikuláš, nájomné Hlboké 3570 za obdobie 01/2011, 543 eur, 14.02.2011 1209
196 DF 61100025 - Fa č. 3220110006, Stavoindustria a.s. Lipt. Mikuláš , nájomné Štraussa 876 za obdobie 01/2011, 4.650 eur, 15.02.2011 1203
197 DF 61100024 - Fa č. 1114001101, LMT a.s. Lipt. Mikuláš, čiastkové vyúčtovanie nákladov za dodávku TÚV a UK ul. J.Janošku 2120 za obdobie 1/2011, 2.359,72 eur, 22.02.2011 1172
198 DF 61100023 - Fa č. 6048, Verejnoprospešné služby Lipt. Mikuáš, vývoz TKO veľkoobjemovými kontajnermi – Palúdzka, 101,22 eur, 13.02.2011 1243
199 DF 61100022 - Fa č. 465050401, Schindler výťahy a eskalátory a.s. Bratislava, odstránenie poruchy výťahu v bytovom dome 1. mája 1913, 186,94 eur, 09.02.2011 1183
200 DF 61100021 - Fa č. 1911029, Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. Lipt. Mikuláš, prečistenie kanalizácie Hlboké 24, 41,94 eur, 08.02.2011 1196
 
Stránka 10 z 11
Ste tu: