Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.

Faktúry 2011

Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Zobrazení
141 DF 61100079 - Fa č. 7296996589, Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava, dodávka zemného plynu za obdobie 01.03. – 31.03.2011 J.Matušku 14, 34 eur, 15.03.2011 1184
142 DF 61100078 - Fa č. 726996590, Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava, dodávka zemného plynu za obdobie 01.03. – 31.03.2011 J.Matušku 14, 184 eur, 15.03.2011 1326
143 DF 61100074 - Fa č. 11800036, ST. NICOLAUS a.s. Lipt. Mikuláš, dodávka tepla za mesiac február/2011 ul. 1.mája 1913/13, 3.377,02 eur, 18.03.2011 1215
144 DF 61100070 - Fa č. 3312275017, Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, dodávka a distribúcia elektriny E. Penkalu 879/D 9, 13,92 eur, 15.03.2011 1197
145 DF 61100068 - Fa č. 3312277017, Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, dodávka a distribúcia elektriny E. Penkalu 879/F 13, 13,92 eur, 15.03.2011 1307
146 DF 61100066 - Fa č. 3313423017, Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, dodávka a distribúcia elektriny E. Penkalu 878/7, 3,61 eur, 15.03.2011 1264
147 DF 61100064 - Fa č. 3310518018, Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, dodávka a distribúcia elektriny E. Penkalu 877/1, 6,71 eur, 15.03.2011 1215
148 DF 61100073 – Fa č. 3220110055, Stavoindustria a.s. Lipt. Mikuláš, elektrické energie nezúčtovateľné Štraussa 876, – 978,60 eur, 14.03.2011 1235
149 DF 61100062 - Fa čFV110063, OROL s.r.o Lipt. Mikuláš, izolácia stropu zväčšeného priestoru v izbe Hlboké 12, 28,19 eur, 14.03.2011 1253
150 DF 61100077 - Fa č. 6077, Verejnoprospešné služby Lipt. Mikuláš, vývoz kontajnera Palúdzka, 128,82 eur, 13.03.2011 1245
151 DF 61100076 - Fa č. 6081, Verejnoprospešné služby Lipt. Mikuláš a.s., pristavenie VOK, sťahovanie – Okoličné, 111,73 eur, 13.03.2011 1234
152 DF 61100075 - Fa č. 4042, Verejnoprospešné služby Lipt. Mikuláš, skládkovanie odpadu Palúčanská 330/17, 99,65 eur, 14.03.2011 1225
153 DF 61100072 - Fa č. 3220110051, Stavoindustria Lipt. Mikuláš a.s., nájom za obdobie február/2011 P.Štraussa 876, 4.650 eur, 15.03.2011 1206
154 DF 61100071 - Fa č. 2011VF0009, Ivan Danzel DAN-ZEL Lipt. Mikuláš, nájomné za obdobie február/2011 Hlboké 4358, 543 eur, 07.03.2011 1306
155 DF 61100069 - Fa č. 3312275016, Stredoslovenská energetika Žilina, dodávka a distribúcia elektriny E.Penkalu 890/D9 SP, 19,83 eur, 15.03.2011 1192
156 DF 61100067 - Fa č. 3312277016, Stredoslovenská energetika Žilina, dodávka a distribúcia elektriny E.Penkalu 879/F 13 SP, 40,10 eur, 15.03.2011 1165
157 DF 61100065 - Fa č. 3313423016, Stredoslovenská energetika Žilina, dodávka a distribúcia elektriny E.Penkalu 877/7 SP.PR, 81,50 eur, 15.03.2011 1226
158 DF 61100063 - Fa č. 3310518017, Stredoslovenská energetika Žilina, dodávka a distribúcia elektriny E.Penkalu 877/1 SP, 11,51 eur, 15.03.2011 1262
159 DF 61100061 - Fa č. 1114000081, Bytový podnik Lipt. Mikuláš a.s., opravy na bytoch spravovaných na mandát, 468,52 eur, 17.03.2011 1249
160 DF 61100060 - Fa č. 7411864319, Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava, vyúčtovanie dodávky zemného plynu za obdobie 19.6.-31.12.2010 J.Matušku 14, 190,18 eur, 14.03.2011 1239
 
Stránka 8 z 11
Ste tu: