Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.

Zmluvy 2011

Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Zobrazení
1 Dodatok č. 4 k zmluve č. 6722006 na dodávku vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie – doplnenie čl. 5 Cena, tarifa a platobné podmienky 986
2 Dodatok č. 56 k Mandátnej zmluve zo dňa 02.01.2006 – vypustenie z prílohy č. 1 zo súpisu bytového a nebytového fondu - obytný dom Vajanského 616/14 1194
3 Dodatok č. 55 k Mandátnej zmluve zo dňa 02.01.2006 - doplnenie do prílohy č. 1 súpisu bytového a nebytového fondu - 27 b.j. E. Penkalu 880, 50 b.j. 1 mája 1913 a 12 b.j. Hlboké 4538 961
4 Dodatok č. 54 k Mandátnej zmluve zo dňa 02.01.2006 - zmena čl. I, bod 4, písm. d) 1137
5 Dodatok č. 53 k Mandátnej zmluve zo dňa 02.01.2006 - vyradenie bytu č. 11, Senická 624/3 zo súpisu bytového a nebytového fondu z dôvodu predaja 1221
6 Dodatok č. 52 k Mandátnej zmluve zo dňa 02.01.2006 - doplnenie do prílohy č. 1 súpisu bytového a nebytového Fondu - 27 b.j. E. Penkalu 880 1220
7 Dodatok č. 51 k Mandátnej zmluve zo dňa 02.01.2006 - vypustenie z prílohy č. 1 súpisu byt. a nebytového fondu (obyt. dom - kotolňa Komenského 1318, hnut. majetok - klavír KD Ondrašová) 925
8 Dodatok č. 50 k Mandátnej zmluve zo dňa 02.01.2006 - vypustenie z prílohy č. 1 súpisu bytového a nebytového fondu (RD Okoličné) a doplnenie do prílohy č. 1 súpisu byt. a nebytového fondu (byt Hruškova) 925
9 Dodatok č. 49 k Mandátnej zmluve zo dňa 02.01.2006 - zahrnutie majetku, využívaného mandantom na základe nájomných zmlúv 1099
10 Dodatok č. 48 k Mandátnej zmluve zo dňa 02.01.2006 - vyradenie bytu č. 31 v obyt. dome Štefánikova 1518 zo súpisu bytového a nebytového fondu 998
11 Dodatok č. 47 k Mandátnej zmluve zo dňa 02.01.2006 - vyradenie zo súpisu bytového a nebytového fondu z dôvodu predaja bytu č. 28 v byt. dome Hrušková 516 1026
12 Dodatok č. 46 k Mandátnej zmluve zo dňa 02.01.2006 - vyradenie z prílohy č. 1 zo súpisu bytového a nebytového fondu - obyt. dom Palúdzka 55/4 v hodnote 4768,24 eur; byt č. 14 v obyt. dome Nábrežie 4. apríla 1861 v hodnote 1605,42 eur a odmena mandatára na 821
13 Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) - Futbalový klub FC 34 Liptovský Mikuláš – Palúdzka, doba určitá do 31.12.2012 930
14 Dodatok č.1 k zmluve o nájme zo dňa 06.04.2011 1088
15 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny E.Penkalu 880-SP 3 1123
16 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny E.Penkalu 880-SP 2 993
17 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny E.Penkalu 880-SP 1 1008
18 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny E.Penkalu 880 1087
19 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny P.Štraussa 876-13 1204
20 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny P.Štraussa 876-11 1046
 
Stránka 1 z 2
Ste tu: