Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.

Zmluvy 2011

Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Zobrazení
21 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny P.Štraussa 876-9 669
22 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny P.Štraussa 876-7 661
23 Zmluva o dielo č.4/2011 - domurovanie priečok a osadenie proti požiarnych dverí na bytovom dome na ul. 1.mája 1913 v Lipt. Mikuláši 752
24 Zmluva o dielo č. F1-11242 - výmena okien a dverí Kultúrny dom Ondrašová 791
25 Dodatok č.1 k zmluve č. 241-2009 o podnájme nebytových priestorov KD Demänová v Lipt. Mikuláši 752
26 Dodatok č.1 k zmluve č. 221-2009 o podnájme nebytových priestorov KD Palúdzka v Lipt. Mikuláši 683
27 Dodatok č.1 k zmluve č. 224-2009 o podnájme nebytových priestorov KD Iľanovo v lipt. Mikuláši 694
28 Dodatok č.1 k zmluve č. 334-2009 o podnájme nebytových priestorov na ul.1.mája 1945 v Lipt. Mikuláši 791
29 Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení 727
30 Zmluva o dielo č. 002/09/RVN zo dňa 16.09.2009 – rozúčtovanie nákladov na vykurovanie ul. 1.mája 1913, ENBRA SLOVAKIA s.r.o. Banská Bystrica, doba určitá do 31.12.2011 – zmena obchodného mena objednávateľa 584
31 Zmluva o dielo č. 001/09/RVN zo dňa 16.09.2009 – rozúčtovanie nákladov na vykurovanie J. Janošku 2120, ENBRA SLOVAKIA s.r.o. Banská Bystrica, doba určitá do 31.12.2011 – zmena obchodného mena objednávateľa 568
32 Zmluva o nájme – nájom priestorov 1. mája 1913. 762
33 Zmluva o nájme - prenájom miesta s prípojkou na elektrickú rozvodnú sieť na streche bytového domu J.Janošku 2120 v Liptovskom Mikuláši 796
34 Zmluva o dielo č. 2011-01-07 - výmena logií na bytovom dome ul. J.Jánošku 2120/2 v Liptovskom Mikuláš 840
 
Stránka 2 z 2
Ste tu: