Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.

Zmluvy 2011

Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Zobrazení
21 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny P.Štraussa 876-9 1287
22 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny P.Štraussa 876-7 1281
23 Zmluva o dielo č.4/2011 - domurovanie priečok a osadenie proti požiarnych dverí na bytovom dome na ul. 1.mája 1913 v Lipt. Mikuláši 1402
24 Zmluva o dielo č. F1-11242 - výmena okien a dverí Kultúrny dom Ondrašová 1429
25 Dodatok č.1 k zmluve č. 241-2009 o podnájme nebytových priestorov KD Demänová v Lipt. Mikuláši 1406
26 Dodatok č.1 k zmluve č. 221-2009 o podnájme nebytových priestorov KD Palúdzka v Lipt. Mikuláši 1303
27 Dodatok č.1 k zmluve č. 224-2009 o podnájme nebytových priestorov KD Iľanovo v lipt. Mikuláši 1333
28 Dodatok č.1 k zmluve č. 334-2009 o podnájme nebytových priestorov na ul.1.mája 1945 v Lipt. Mikuláši 1421
29 Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení 1348
30 Zmluva o dielo č. 002/09/RVN zo dňa 16.09.2009 – rozúčtovanie nákladov na vykurovanie ul. 1.mája 1913, ENBRA SLOVAKIA s.r.o. Banská Bystrica, doba určitá do 31.12.2011 – zmena obchodného mena objednávateľa 1162
31 Zmluva o dielo č. 001/09/RVN zo dňa 16.09.2009 – rozúčtovanie nákladov na vykurovanie J. Janošku 2120, ENBRA SLOVAKIA s.r.o. Banská Bystrica, doba určitá do 31.12.2011 – zmena obchodného mena objednávateľa 1137
32 Zmluva o nájme – nájom priestorov 1. mája 1913. 1404
33 Zmluva o nájme - prenájom miesta s prípojkou na elektrickú rozvodnú sieť na streche bytového domu J.Janošku 2120 v Liptovskom Mikuláši 1451
34 Zmluva o dielo č. 2011-01-07 - výmena logií na bytovom dome ul. J.Jánošku 2120/2 v Liptovskom Mikuláš 1469
 
Stránka 2 z 2
Ste tu: