Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.

Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.

Tlačiť PDF

 

Akcionár: Mesto Liptovský Mikuláš, so sídlom Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš
Obchodné meno: Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.
IČO: 36 435 911
Sídlo spoločnosti: Námestie osloboditeľov 73, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

 

 

Stránkové hodiny

Pondelok: 8:00-11:00     12:00-15:00

Streda:      8:00-11:00      12:00-16:30

Piatok:       8:00-11:00

Pokladničné hodiny

Pondelok:   8:00-11:00     12:00-15:00

Streda: 8:00-11:00     12:00-16:30

Piatok: 8:00-11:00

Obedňajšia prestávka 11:00-11:30


Dôležité etapy v činnosti a.s.:

29.9.2005 – Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši schválilo predaj Bytového podniku, mestského podniku Liptovský Mikuláš (IČO: 315 723 41), so sídlom Námestie osloboditeľov 12, Liptovský Mikuláš a to podľa §476 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, ako súboru hmotných, osobných a nehmotných zložiek podnikania, obchodnej spoločnosti Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s. so sídlom Námestie osloboditeľov 73, 031 01 Liptovský Mikuláš ku dňu 1.1.2006 a teda schválilo prevod vlastníckeho práva k veciam, iných práv a iných majetkových hodnôt, ktoré slúžia k prevádzkovaniu podniku, vedených v účtovníctve podniku k 31.12.2005.

1.1.2006 – akciová spoločnosť Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s. v plnom rozsahu začala vykonávať svoju činnosť a stáva sa priamym nasledovníkom organizácie s dlhoročnou tradíciou správy bytového fondu, nebytových priestorov a ďalších činností.

Predmet podnikania

  • výkon správy a služieb spojených so správou bytov a nebytových priestorov v rozsahu voľných živností
  • správa bytového fondu a nebytových priestorov a základné služby spojené s prenájmom
  • ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  • poradenská činnosť v oblasti energetiky a úspor energie
  • sprostredkovanie obchodu, výroby, služieb a dopravy v rozsahu voľných živností
  • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  • sprostredkovanie údržby bytového fondu
  • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  • kopírovacie služby, verejné obstarávanie, upratovacie služby, prevádzkovanie parkovísk a ostatných plôch
Posledná úprava ( Piatok, 25 Január 2013 13:57 )  
Ste tu: