Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.

Dodatok č. 4 k zmluve č. 6722006 na dodávku vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie – doplnenie čl. 5 Cena, tarifa a platobné podmienky

Tlačiť PDF

Dodatok č. 4 k zmluve č. 6722006 na dodávku vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie – doplnenie čl. 5 Cena, tarifa a platobné podmienky

 
Ste tu: