Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.

DF 61200028 – Fa č. 7217418431, Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava, opakovaná dodávka zemného plynu pre odberné miesto FC34 Palúdzka za obdobie 02/2012, 892,00 eur, 21.02.2012

Tlačiť PDF

DF 61200028 - Fa č.7217418431, - Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava, opakovaná dodávka zemného plynu pre odberné miesto FC34 Palúdzka za obdobie 02/2012, 892,00 eur, 21.02.2012

 
Ste tu: