Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.

Dodatok č. 56 k Mandátnej zmluve zo dňa 02.01.2006 – vypustenie z prílohy č. 1 zo súpisu bytového a nebytového fondu - obytný dom Vajanského 616/14

Tlačiť PDF

Dodatok č. 56 k Mandátnej zmluve zo dňa 02.01.2006 – vypustenie z prílohy č. 1 zo súpisu bytového a nebytového fondu - obytný dom Vajanského 616/14

 
Ste tu: