Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.

Dodatok č. 55 k Mandátnej zmluve zo dňa 02.01.2006 - doplnenie do prílohy č. 1 súpisu bytového a nebytového fondu - 27 b.j. E. Penkalu 880, 50 b.j. 1 mája 1913 a 12 b.j. Hlboké 4538

Tlačiť PDF

Dodatok č. 55 k Mandátnej zmluve zo dňa 02.01.2006 - doplnenie do prílohy č. 1 súpisu bytového a nebytového fondu - 27 b.j. E. Penkalu 880, 50 b.j. 1 mája 1913 a 12 b.j. Hlboké 4538

 
Ste tu: