Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.

Dodatok č. 54 k Mandátnej zmluve zo dňa 02.01.2006 - zmena čl. I, bod 4, písm. d)

Tlačiť PDF

Dodatok č. 54 k Mandátnej zmluve zo dňa 02.01.2006 - zmena čl. I, bod 4, písm. d)

 
Ste tu: