Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.

Dodatok č. 52 k Mandátnej zmluve zo dňa 02.01.2006 - doplnenie do prílohy č. 1 súpisu bytového a nebytového Fondu - 27 b.j. E. Penkalu 880

Tlačiť PDF

Dodatok č. 52 k Mandátnej zmluve zo dňa 02.01.2006 - doplnenie do prílohy č. 1 súpisu bytového a nebytového Fondu - 27 b.j. E. Penkalu 880

 
Ste tu: