Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.

Dodatok č. 51 k Mandátnej zmluve zo dňa 02.01.2006 - vypustenie z prílohy č. 1 súpisu byt. a nebytového fondu (obyt. dom - kotolňa Komenského 1318, hnut. majetok - klavír KD Ondrašová)

Tlačiť PDF

Dodatok č. 51 k Mandátnej zmluve zo dňa 02.01.2006 - vypustenie z prílohy č. 1 súpisu byt. a nebytového fondu (obyt. dom - kotolňa Komenského 1318, hnut. majetok - klavír KD Ondrašová)

 
Ste tu: