Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.

Dodatok č. 48 k Mandátnej zmluve zo dňa 02.01.2006 - vyradenie bytu č. 31 v obyt. dome Štefánikova 1518 zo súpisu bytového a nebytového fondu

Tlačiť PDF

Dodatok č. 48 k Mandátnej zmluve zo dňa 02.01.2006 - vyradenie bytu č. 31 v obyt. dome Štefánikova 1518 zo súpisu bytového a nebytového fondu

 
Ste tu: