Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.

Dodatok č. 47 k Mandátnej zmluve zo dňa 02.01.2006 - vyradenie zo súpisu bytového a nebytového fondu z dôvodu predaja bytu č. 28 v byt. dome Hrušková 516

Tlačiť PDF

Dodatok č. 47 k Mandátnej zmluve zo dňa 02.01.2006 - vyradenie zo súpisu bytového a nebytového fondu z dôvodu predaja bytu č. 28 v byt. dome Hrušková 516

 
Ste tu: