Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.

Dodatok č. 46 k Mandátnej zmluve zo dňa 02.01.2006 - vyradenie z prílohy č. 1 zo súpisu bytového a nebytového fondu - obyt. dom Palúdzka 55/4 v hodnote 4768,24 eur; byt č. 14 v obyt. dome Nábrežie 4. apríla 1861 v hodnote 1605,42 eur a odmena mandatára na

Tlačiť PDF

Dodatok č. 46 k Mandátnej zmluve zo dňa 02.01.2006 - vyradenie z prílohy č. 1 zo súpisu bytového a nebytového fondu - obyt. dom Palúdzka 55/4 v hodnote 4768,24 eur; byt č. 14 v obyt. dome Nábrežie 4. apríla 1861 v hodnote 1605,42 eur a odmena mandatára na rok 2011

 
Ste tu: