Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.

DF 61100463 – Fa č. 1111001338, Bytový podnik Lipt. Mikuláš a.s., spotreba vody v priestoroch spravovaných na mandát za rok 2011 – kryt CO Štúrova 870, 26,99 eur, 31.01.2012

Tlačiť PDF

DF 61100463 - Fa č.1111001338, - Bytový podnik Lipt. Mikuláš a.s., spotreba vody v priestoroch spravovaných na mandát za rok 2011 – kryt CO Štúrova 870, 26,99 eur, 31.01.2012

 
Ste tu: