Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.

DF 61100457- Fa č. 3170004928, Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. Lipt. Mikuláš, vodné, stočné E.Penkalu 880, 180,20 eur, 27.01.2012

Tlačiť PDF

DF 61100457 - Fa č.5734173370, Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. Lipt. Mikuláš, vodné, stočné E.Penkalu 880, 180,20 eur, 27.01.2012

 
Ste tu: