Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.

DF 61100453 – Fa č. 3170003819, Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. Lipt. Mikuláš, vodné, stočné ul. 1.mája 1913, 306,04 eur, 19.01.2012

Tlačiť PDF

DF 61100453 - Fa č.3170003819, Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. Lipt. Mikuláš, vodné, stočné ul. 1.mája 1913, 306,04 eur, 19.01.2012

 
Ste tu: