Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.

DF 61100454 – Fa č. 3170004708, Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. Lipt. Mikuláš, 1.mája 1913 - vodné, stočné za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011, 6.449,94 eur, 16.01.2012

Tlačiť PDF

DF 61100454 - Fa č.3170004708, Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. Lipt. Mikuláš, 1.mája 1913 - vodné, stočné za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011, 6.449,94 eur, 16.01.2012

 
Ste tu: