Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.

Dodatok č.1 k zmluve o nájme zo dňa 06.04.2011

Tlačiť PDF

Dodatok č.1 k zmluve o nájme zo dňa 06.04.2011 - na základe vzájomnej dohode medzi zmluvnými stranami sa dopĺňa znenie článku IV. Nájomné o bod č. 4.5

 

 
Ste tu: