Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.

Oznam pre vlastnikov bytov

Tlačiť PDF

Oznamujeme vlastníkom a užívateľom bytov a nebytových priestorov v osobnom vlastníctve, že Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s. v zmysle  § 476 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení pristúpil k  predaji časti podniku súvisiacou so správou bytov a nebytových priestorov v osobnom vlastníctve.  Novým vlastníkom uvedenej časti podniku sa od 1.11, 2013 stala spoločnosť:

INTEN-EURA, sprava domov, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Posledná úprava ( Streda, 22 Január 2014 08:56 )  
Ste tu: