Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke č.103/2012 zo dňa 30.01.2012 – zmena Článku III bod č.1 označený ako „Doba platnosti“ Zmluvy, doba neurčitá, Centrum sociálnych služieb ANIMA Lipt.Mikuláš

Tlačiť PDF

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke č.103/2012 zo dňa 30.01.2012 -- zmena Článku III bod č.1 označený ako „Doba platnosti“ Zmluvy, doba neurčitá, Centrum sociálnych služieb ANIMA Lipt.Mikuláš

 
Ste tu: