Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.

Dodatok č.6 k Zmluve o výpožičke č.1/2002 zo dňa 26.05.2001 - úhrada nákladov za energie (plyn, elektrická energia, dodávka vody a odvedenie a čistenie odpadových vôd) priamo ich dodávateľom, Futbalový klub FC 34 Liptovský Mikuláš – Palúdzka, doba určitá

Tlačiť PDF

Dodatok č.6 k Zmluve o výpožičke č.1/2002 zo dňa 26.05.2001 -- úhrada nákladov za energie (plyn, elektrická energia, dodávka vody a odvedenie a čistenie odpadových vôd) priamo ich dodávateľom, Futbalový klub FC 34 Liptovský Mikuláš – Palúdzka, doba určitá do 31.12.2013

 
Ste tu: